Biuletyn Informacji Publicznej

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu


Aneks do statutu


ANEKS DO STATUTU
PODJĘTE  UCHWAŁĄ  NR  07/2019/20  RADY PEDAGOGICZNEJ
Z DNIA 05.09.2019R.

ZMIANY DOTYCZĄ

ROZDZIAŁU  I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 6

Zamiast

Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu wynosi 4,50 złotych – (śniadanie, obiad, podwieczorek) i obejmuje pełen koszt zakupu surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Zmieniono na:

2.    Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu wzrosła i wynosi 6,00 złotych – (śniadanie, obiad, podwieczorek) i obejmuje pełen koszt zakupu surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Zamiast

Śniadanie w kwocie 1,00 zł stanowi 22,5% stawki żywieniowej, obiad w kwocie 2,50 zł stanowi 55% stawki żywieniowej, podwieczorek w kwocie 1.00 zł stanowi 22,5 % stawki żywieniowej.

Zmieniono na:

4. Śniadanie w kwocie 1,50 zł stanowi 22,5% stawki żywieniowej, obiad w kwocie 3,00 zł stanowi 55% stawki żywieniowej, podwieczorek w kwocie 1.50 zł stanowi 22,5 % stawki żywieniowej.

ROZDZIAŁU  VIII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

§ 33

Zamiast

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, lub inną osobę powyżej 14 roku życia upoważnioną na piśmie przez rodziców. Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za upoważnione osoby.

Zmieniono na:
2.       Odebranie dziecka z przedszkola jest możliwe tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą- pełnoletnią.  Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za upoważnione osoby.

ROZDZIAŁ X
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 39

Dopisuje się punkt 7

7. W tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu  są także dzieci dojeżdżające. Są przywożone przez autobusy szkolne i odwożone do domu też autobusami. Pracownicy niepedagogiczni ( tj. panie woźne) odbierają dzieci z autobusów i przyprowadzają o przedszkola. Dzieci są również odprowadzane przez osobę wytypowaną przez dyrektora placówki do autobusów. Podczas przejazdów dzieci mają zapewnioną opiekę.

Zmiany w statucie naniosła nauczycielka
Małgorzata Bernacka


Skip to content